Motostalgia Auctions, The McPherson No Reserve Collection

Organiser:
Motostalgia Auctions 
Venue:
Waxahatchie, Texas, USA 
Dates:
Saturday 14 October 2017 - Saturday 14 October 2017 
Event type:

Auctions

Details:

The McPherson Collection, All offered without reserve. 65 cars & 100+ Automobilia.